Facebook

História Olišavčanu

     Tradíciu hudobnej a tanečnej kultúry v Letanovciach intenzívne oživil letanovský rodák a učiteľ Martin Kramár so svojou manželkou Helenou, rod. Majerčákovou.Podnetom mu bola šťastná myšlienka v ktorej  si uvedomil že všetko to krásne, čo sa tvorilo v Letanovciach, v chotári, na lúkach i v Slovenskom raji je potreba zachovať a preto sa rozhodol koncom júna v roku 1971 založiť folklórny súbor ,,OLIŠAVČAN,, - podľa názvu malého lesíka v chotári, kde sa konali majálesy. Počiatočné ťažkosti im pomáhala premôcť štúdia o letanovských piesňach, zvykoch a tancoch od Jozefa Vronča, v ktorej boli znotované starodávne letanovské ľudové piesne, a okrem toho skúsenosti všetkých záujemcov. Spočiatku sa schádzali, radili a cvičili v jednej triede ZDŠ. Postupne im JRD išlo v ústrety tak, že im dalo k dispozícií veľkú miestnosť v administratívnej budove JRD. Tu sa potom schádzali, za doprovodu cimbalovej muziky a pod vedením choreografky Heleny Krámarovej nacvičovali spevy, tance i scénky. Súbor v pomerne krátkom čase dosiahol pekné výsledky. Účinkoval verejne na školských majálesoch, pri oslavách, pri výročných schôdzach členov JRD, na Medzinárodný deň žien a pri iných príležítostiach. Verejne vystupovali na slávnostiach v Spišskom Podhradí i na dožinkových slávnostiach v Nitre.

     Súbor po prestávke účinkoval pri príležitostiach 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci Letanovce v roku 1995 a 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci Letanovce v roku 2000, bohatým kultúrnym programom pod vedením choreografky Heleny Kramárovej. V roku 2003 po nástupe starostu obce Ing. Petra Kacvinského, vznikla myšlienka obnoviť tento súbor, čo sa stalo aj skutočnosťou. Pomerne v malom počte sa súbor obnovil  pod vedením pani Anny Urbanovej. S krásnymi zvykmi sa zúčastnili  na vystúpeniach Spišských folklórnych slávností a na rôznych dedinských folklórnych slávnostiach a folklórnych prehliadok usporiadané Spišským osvetovým strediskom v Spišskej Novej Vsi. Krása nacvičených zvykov, piesní a tancov prilákala v roku 2005 do Letanoviec pracovníkov Osvetového ústavu z Bratislavy, ktorí piesne nahrali a tance nafilmovali. Iniciatívou starostu obce sa cestou spišského osvetového strediska podarilo založiť družbu s folklórnym súborom s Poľského mesta Glogów Malopolsky, kde sa Olišavčan zúčastnil tri krát po sebe dožinkových slávnosti a tamojší folklórny súbor sa zúčastnil na našich folklórnych slávnostiach pod lipami. Po nástupe do funkcie starostu obce v roku 2010 Michalom Urbanom sa táto vydarená a úspešná družba skončila. Folklórna skupina pokračovala v účinkovaní ďalej , svojimi pásmami reprezentovala obec na rôznych podujatiach v obci aj mimo nej. V roku 2017 prevzala po p. Anne Urbanovej folklórnu skupinu  Mária Kramárová (dcéra zakladateľov), ktorá dala olišavčanu novu iskru a nádej v pokračovaní udržiavania folklórnych tradícií v Letanovciach. Úspešne sa predstavuje na viacerých podujatiach.

     Práca súboru je veľmi záslužná. Možno len poďakovať všetkým členom za svoj voľný čas ,ktorý obetujú na tento krásny cieľ. Takú prácu je potrebné oceniť a všemožne podporovať, lebo tu ide o zachovanie vzácnych pokladov rodákov. Vždy je potrebné podporovať to, čo náš spoločný život spríjemňuje, čo prináša radosť a elán do každodenného života.

Odber noviniek

Kde nás najdete?

Sídlo OZ
Slovenského raja 28, 053 13 Letanovce
Telefón
0948 048 451